Giỏ hàng

LOUIS THÔI

CHUYỆN

TÂM LINH 2022

Trong quan niệm dân gian, Thái Tuế chính là Thái Tuế tinh quân hay còn gọi là Tuế quân, là vì sao và cũng là tên gọi của vị thần chuyên cai quản mọi sự ở trần gian. -Trong thiên văn học, Thái Tuế chính là sao Mộc, là 1 hành tinh lớn. Sự trùng hợp nằm ở chỗ Thái Tuế Mộc tinh cứ 12 tháng là quay tròn 1 vòng, nên người xưa mới gọi nó là Tuế tinh hay Thái Tuế, tượng trưng cho vị thần cai quản trong năm đó. Phương vị của Thái Tuế và Địa Chi trong mỗi năm có tương quan với nhau

THÁI TUẾ NĂM 2024, PHƯƠNG VỊ, CÁCH HOÁ GIẢI HIỆU QUẢ

  • Bán chạynhất
  • Mới nhất
  • Đặc biệt