Xem quẻ dịch bằng seri tiền

Gieo quẻ dịch bằng seri tiền là một biến thể của mai hoa dịch số, dựa vào những con số trên tờ tiền, chúng ta có thể tự lập cho mình một một quẻ kinh dịch để hỏi việc. Phương pháp này đã được áp dụng và có sự ứng nghiệm đến lạ kỳ.

- Cần chuẩn bị một tờ tiền (polime) có 8 số seri.

- Nhập 8 số seri vào ô bên dưới.