KINH DỊCH HỘI MAI HOA DỊCH SỐ

                                                    Master LOUIS THÔI

Master LOUIS THÔI

Master Louis Thôi
Người sáng lập Kinh Dịch Hội -Mai Hoa Dịch Số. Được kế thừa nền tảng kiến thức vững chắc về kinh dịch và phong thủy lâu đời của gia tộc. Là người truyền cảm hứng cho những ai đam mê bộ môn này. Là một trong những người trẻ tuổi đi đầu trong việc kết hợp giữa khoa học hiện đại và khoa học cổ xưa ,để dự đoán sự vận hành của vạn vật 1 cách thực tế, có căn cứ.
Với  tiêu chí 3K :
 Ko cổ súy mê tín dị đoan 
 Ko nổ, ko bốc phét 
 Ko quảng cáo tào lao